субота, 3 лютого 2018 р.

STREAM ШКОЛА

Л.РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,

образовательный технолог TKVG, Эстония
https://docs.google.com/presentation/d/1k_B0vHd8oxrA3_DfijJfrixlwwDmEQlMMAXWmfjJbzI/edit#slide=id.gea69c0faf_1_5НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ

Накрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.
Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

  1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
  2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
  3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
  4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.
Матеріали наскрізних змістових ліній на порталі Інституту модернізації змісту освіти.

WEB STEM-школа 2018 Національний проект "Якість освіти"


http://yakistosviti.com.ua/uk/web-stem-shkola-2018Урізноманітнення форм навчання математики в контексті STEM-освіти. Дарина Васильєва, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, учитель математики ліцею «Престиж» м. Києва, про те, як підвищити інтерес учня до навчання, які форми навчання доцільно використовувати у контексті STEM-освіти,як розвивати дослідницькі навички на уроках математики та про приклади навчання математики учнів різних класів.

середа, 27 грудня 2017 р.

Заготовка для оформлення вікі-сторінки


І .   Коли створюєте обліковий запис в якості імені користувача, вказуєте українською повне    Прізвище Ім'я По батькові.   

Після реєстрації створюють Сторінку користувача, яка з'являється зразу після створення облікового запису. Для цього у порожню сторінку прописують  {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}},  а далі сторінку зберігають. Після цього відкривають вкладку редагувати і сторінку редагують. 

Поданий нижче текст до риски потрібно вписати внизу сторінки користувача  зразу після створення сторінки.  

[[Тренінги за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього" у Дніпропетровській області]]

[[Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "КНУ"]]

[[Категорія:Користувачі]]
[[Категорія:10 версія]]

Переходимо далі
-------------------------------------------------------------------------------------